נקבעו תוצאות למכרז ים/216/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקרית גת, כרמי גת נכים

נקבעו תוצאות למכרז ים/216/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקרית גת, כרמי גת נכים פרטי המכרז: וועדת מכרזים בישיבתה מיום 02/12/2018 קבעה תוצאות : מגרש/מתחם: 481 סכום זכיה: 333,496מגרש/מתחם: 482 מגרש/מתחם: 483 מגרש/מתחם: 484 מגרש/מתחם: A351 מגרש/מתחם: B351 מגרש/מתחם: B361 מגרש/מתחם: B371 קישור למכרז