נקבעו תוצאות למכרז ים/259/2018 תעשיה בבית שמש

נקבעו תוצאות למכרז ים/259/2018 תעשיה בבית שמש פרטי המכרז: וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/11/2018 קבעה תוצאות : מגרש/מתחם: 44736 אין הצעות למתחם זהמגרש/מתחם: 44737 אין הצעות למתחם זהמגרש/מתחם: 44738 אין הצעות למתחם זהמגרש/מתחם: 44739 אין הצעות למתחם זהמגרש/מתחם: 50501 אין הצעות למתחם זהמגרש/מתחם: 50502 אין הצעות למתחם זהמגרש/מתחם: 50503 אין הצעות למתחם זה קישור למכרז