נקבעו תוצאות למכרז ים/366/2017 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקרית מלאכי, נאות הכפר

נקבעו תוצאות למכרז ים/366/2017 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקרית מלאכי, נאות הכפר

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 25/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 101 סכום זכיה: 385,720
מגרש/מתחם: 102 סכום זכיה: 377,777
מגרש/מתחם: 103 סכום זכיה: 380,900
מגרש/מתחם: 104 סכום זכיה: 345,260
מגרש/מתחם: 105 סכום זכיה: 413,000
מגרש/מתחם: 106 סכום זכיה: 404,404
מגרש/מתחם: 107 סכום זכיה: 415,000
מגרש/מתחם: 108 סכום זכיה: 388,360
מגרש/מתחם: 109 סכום זכיה: 420,200
מגרש/מתחם: 110 סכום זכיה: 435,000
מגרש/מתחם: 111 סכום זכיה: 333,556
מגרש/מתחם: 112 סכום זכיה: 629,999
מגרש/מתחם: 113 סכום זכיה: 350,000
מגרש/מתחם: 114 סכום זכיה: 355,751
מגרש/מתחם: 115 סכום זכיה: 402,520
מגרש/מתחם: 116 סכום זכיה: 436,600
מגרש/מתחם: 117 סכום זכיה: 432,700
מגרש/מתחם: 118 סכום זכיה: 565,555
מגרש/מתחם: 119 סכום זכיה: 347,000
מגרש/מתחם: 120 סכום זכיה: 347,000
מגרש/מתחם: 121 סכום זכיה: 334,604
מגרש/מתחם: 122 סכום זכיה: 452,720
מגרש/מתחם: 123 סכום זכיה: 390,101
מגרש/מתחם: 124 סכום זכיה: 362,193
מגרש/מתחם: 125 סכום זכיה: 380,101
מגרש/מתחם: 126 סכום זכיה: 512,820

קישור למכרז

תכנים נוספים