תוכניות מתאר ארציות

תוכניות מתאר ארציות

מחפשים קרקע להשקעה ?

תוכנית מתאר ארצית – תמא 38

חוקי התכנון במדינת ישראל מעניקים לגופי התכנון יכולת השפעה מכרעת בניסוח ומימוש מדיניות התכנון ברמה הארצית, המחוזית והמקומית, הן בבניית מבני מגורים והן במיזמי תשתית ובנייה אחרים, החל מקביעת עקרונות על לפיתוח עירוני וחקלאי באיזורים מסוימים ועד לאישור נקודתי לתוכנית בנייה מסוימת.

כפועל יוצא של מצב עניינים זה, לעוסקים בתחום הנדל"ן על רמותיו השונות מתקיים צורך אמיתי ומובהק להבין לעומק את פעולתם של גופי התכנון, באופן שיגביר את הסיכויים לנבא בהצלחה את ההחלטות המתקבלות בגופים אלו.

תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) הן המסמכים המכוננים של מדיניות התכנון בישראל ובהם מותווים העקרונות המנחים לפעולתם של גופי התכנון השונים:

 • ועדות תכנון ובנייה מקומיות
 • ועדות תכנון ובנייה מחוזיות
 • המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

על כן נציג להלן את תוכניות המתאר הארציות התקפות כיום במדינת ישראל.

תמ"א 3 – דרכים

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון נתיבי התחבורה בישראל. נוסחה ואושרה בשנת 1976 ובשנים לאחר מכן עברה מספר עדכונים ושינויים.

תמ"א 3 מגדירה סוגים שונים של דרכי תחבורה ואלמנטים תחבורתיים (גשרים, מעברי מים, מתקני ניקוז וכו'), את השטח שיש להקצות לכל אחת מהן, את מרחק הבטחון ממנו מותרת בנייה לגבי כל אחת מן הדרכים.

במסגרת העדכונים לתמ"א זו אישרה ממשלת ישראל מספר תוכניות לתשתית לאומית (תת"ל, סוג של תוכניות מתאר ארצית העוסקות בתכנון מתקני תשתית מרכזיים), אשר עסקו בתכנון נתיבי תחבורה ומחלפים מרכזיים בישראל.

תמ"א 4 – נמל תעופה לוד

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון מהלך להרחבת שטחו של שדה התעופה הבינלאומי בן גוריון ובהטלת מגבלות על הבנייה באיזור השדה על מנת להסדיר את הרחבת המרחב האווירי המיועד לנחיתת מטוסים. התוכנית אושרה בשנת 1969. השפעתה של תמ"א 4 על מדיניות התכנון והבנייה כיום היא מצומצמת.

תמ"א 5 – דרך מהירה תל-אביב שדה תעופה לוד

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון סלילתו של נתיב תחבורה רב מסלולי מהעיר תל אביב לשדה התעופה בן גוריון. התוכנית חלה על שטח בן כ-335 דונמים. התוכנית אושרה בשנת 1968. השפעתה של תמ"א 5 על מדיניות התכנון כיום היא מזערית.

תמ"א 6 – חלוקת האוכלוסיה במדינה (5 מיליון)

תוכנית מתאר ארצית אשר אושרה בשנת 1975 ועסקה בתיאור ופירוט תחזיות לגבי פיזור האוכלוסיה בחלקי הארץ השונים, על מנת שישמשו לתכנון נכון של תוכניות מתאר ארציות רלוונטיות. השפעתה של תמ"א 6 על מדיניות התכנון כיום היא מזערית.

תמ"א 7 – מוסדות

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון הקצאת הקרקעות הנדרשות להקמת מבני ציבור ברחבי הארץ: בתי חולים, אצטדיונים, אוניברסיטאות ועוד. התוכנית אושרה בשנת 1975. השפעתה של תמ"א 7 על מדיניות התכנון כיום אינה משמעותית.

תמ"א 8 – גנים לאומיים ושמורות טבע

תוכנית מתאר ארצית המפרטת את הקרקעות המוגדרות כגנים לאומיים (אתרים בעלי חשיבות ארכיאולוגית, תרבותית, היסטורית ואדריכלית), כשמורות טבע (נופי טבע וחי אותם מבקשת המדינה לשמר) וכשמורות נוף (נופי טבע בהם מוטלות הגבלות חמורות על פיתוח ובנייה לצורך הגנה על ערכי הנוף).

כמו כן התוכנית מגדירה את המעמד התכנוני הספציפי של כל סוגי הגנים הלאומיים, שמורות הטבע ושמורות הטבע ומפרטת את משמעות הגדרת קרקע באחת מן הקטגוריות הנ"ל מבחינת מדיניות התכנון והבנייה בו.

התוכנית אושרה בשנת 1981 ובשנים לאחר מכן הגדירה המדינה קרקעות נוספות באחד מן הדגמים שפורטו לעיל. לתמ"א 8 יש השפעה מהותית על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 10 – תחנות כוח ורשת חשמל אתר השרון

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון אתר "השרון" כחלק מרשת הובלת החשמל בישראל. התוכנית אושרה בשנת 1973. השפעתה של תמ"א 10 על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום היא מזערית.

תמ"א 11 – איגום החדרה וניצול מים עיליים

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון מספר מערכות לניצול מי גשמים, אגירתם והחדרתם למאגרי מי תהום. התוכנית עוסקת בהגדרת החלקים השונים של המערכות: מאגרים, מרחבי אגירת מים וכו' ובהטלת מגבלות בנייה ופיתוח על האיזורים הנכללים במערכות אלו.

תמ"א 11 אושרה בשנת 1984 ויש לה השפעה מסוימת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל גם כיום.

תמ"א 12 – מפעלי תיירות ונופש

תוכנית מתאר ארצית העוסקת ביעוד והגדרת אזורים ברחבי מדינת ישראל לצרכי הפעלת מתקני תיירות, אירוח ונופש ברחבי ישראל. התוכנית אושרה בשנת 1983. לתמ"א 12 יש השפעה מסוימת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 13 – מרחב הכנרת וחופיה

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון חופי הכנרת, הקצאת קרקעות לתיירות, הטלת מגבלות על בנייה לאורך החופים ועוד. התוכנית אושרה בשנת 1981.

ב-1983 הורחבה תמ"א 13 כך שהיא עוסקת גם בחופי הים התיכון, באפיון הפיתוח והבנייה המותרים בהם, בהקמת נמלים ומרינות לאורכם ועוד. לתמ"א 13 יש השפעה גדולה על מדיניות התכנון והבנייה בחופי הים בישראל כיום.

תמ"א 14 – תכנית מתאר ארצית לשטחי כריה וחציבה, אתרי מחוז צפון

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון ויעוד קרקעות למחצבות ואתרי כרייה דומים, במחוז הצפון. התוכנית אושרה בשנת 1998. לתמ"א 14 יש השפעה מסוימת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 15 – תפרושת שדות התעופה

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון, פרישת ויעוד קרקעות לצורך הקמת שדות תעופה במדינת ישראל וניסוח עקרונות תכנון והגבלות על המרחבים הסמוכים לשדות תעופה. התוכנית אושרה בשנת 2000. לתמ"א 15 יש השפעה על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 16 – סילוק אשפה

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון ויעוד קרקעות לצורך הפעלת מערכות למיחזור והטמנת פסולת אשפה בכל מדינת ישראל. במסגרת התוכנית מוגדרים האלמנטים הנדרשים להפעלת מערכות אלו: איזורי איסוף, תחנות מעבר, אתרי מיחוזר, אתרי מיון, אתרי הטמנה וכו'.

כמו כן מגדירה התוכנית את סוגי האשפה השונים והמערכות המיועדות לכל סוג אשפה. התוכנית אושרה בשנת 1989. לתמ"א 16 יש השפעה מסוימת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 18 – תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון וייעוד קרקעות לצורך פרישת מערך תחנות הדלק בישראל. במסגרת התוכנית מוגדרים סוגי נתיבי תחבורה שונים וכן הפיזור הנכון של תחנות דלק המותאם לכל סוג נתיב. התוכנית אושרה בשנת 1986. לתמ"א 18 יש השפעה מסוימת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 19 – בתי עלמין

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בניסוח עקרונות מנחים בהקמת בתי קברות, תכנון בתי קברות והרחבתם. כמו כן מתווה התוכנית עקרונות לגבי בנייה ופיתוח בסמוך לבתי עלמין. התוכנית אושרה בשנת 1987. לתמ"א 19 קיימת השפעה מסוימת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 21 – אתרי מלחמת העצמאות

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בהגדרת עשרות אתרים במדינת ישראל כאתרי מורשת מלחמת העצמאות וכן בהתוויית עקרונות תכנוניים לגבי תחזוק האתרים והפיתוח בסמוך אליהם. התוכנית אושרה בשנת 1982. לתמ"א 21 השפעה מזערית על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 22 – יער וליעור

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בהגדרת השטחים במדינת ישראל המיועדים לטיפות ושימור יערות (כ-1,620 ק"מר), טבעיים או מעשה ידי אדם, בהגדרת סוגי היערות השונים, בהגדרת פעולות הפיתוח הבנייה המותרות בסוגי היערות השונים, באפשרות לשינוי ייעוד לשטחי יער וכו'. התוכנית אושרה בשנת 1995. לתמ"א 22 קיימת השפעה בלתי מבוטלת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 23 – תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בייעוד קרקעות ותכנון מערך מסילות הרכבת במדינת ישראל. התוכנית אושרה בשנת 1986. לתמ"א 23 יש השפעה מסוימת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 24 – בתי סוהר

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון והסדרת הקמתם של שישה מתקני כליאה חדשים בישראל. התוכנית אושרה בשנת 1982. לתמ"א 24 יש השפעה מועטה על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 27 – מלט

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון מערך ייצור המלט בישראל. לתוכנית השפעה קטנה על מדיניות התכנון והבנייה בישראל.

תמ"א 28 – תחנות ממסר לשידורי רדיו והסטת הדרך

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון והסדרת הקמתה של אתר השידור של תחנת הרדיו "קול אמריקה" באיזור הנגב. לתמ"א 28 אין כיום השפעה על מדיניות הפיתוח והבנייה בישראל.

תמ"א 29 – תכנית לאתרי הנצחה למחוזות ירושלים וחיפה

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בהסדרת ההכרזה על אתרים במחוזות ירושלים וחיפה כאתרי הנצחה. התוכנית אושרה בשנת 1995. לתמ"א 29 יש השפעה קטנה על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 30 – דרום מפרץ חיפה

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון איזור נמל חיפה. התוכנית אושרה בשנת 2008. לתמ"א 30 ישנה השפעה משמעותית על מדיניות התכנון והבנייה באיזור נמל חיפה.

תמ"א 31 – תוכנית מתאר ארצית לבנייה פיתוח ולקליטת עליה

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בביצוע התאמות למדיניות התכנון והבנייה של ישראל על מנת להתמודד עם גלי העלייה בשנות ה-90 ממדינות חבר העמים. התוכנית אושרה בשנת 1993 ועודכנה בשנת 1998 (עם הירידה במספר העולים). לתמ"א 31 יש השפעה מועטה על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 32 – תמ"א למשק הגפ"מ

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון מערך אחסון והפצת גז פחחמני מעובה (גז בישול) במדינת ישראל. התכונית אושרה בשנת 2000. לתמ"א 32 יש השפעה מועטה על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 33 – הקמת אתרים לדיור מיידי וזמני

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בהסדרת תכנונם והקמתם של אתרי דיור זמניים (לדוגמא אתרי קרוואנים) בהליך תכנוני מזורז, זאת במטרה שישמשו כפתרון דיור זמני למשפחות העולים שהגיעו לישראל בראשית שנות ה-90. לתמ"א 33 יש השפעה מזערית על מדיניות התכנון והבנייה כיום.

תמ"א 34 – תמ"א למשק המים – ביוב

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון משק המים בישראל: מאגרים, מערכות הובלה, מתקני טיהור ועוד. התוכנית אושרה בשנת 2003. לתמ"א 34 השפעה ניכרת על מדיניות התכניון והבנייה כיום.

תמ"א 35 – תמ"א משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בניסוח עקרונות הבסיס של מדיניות התכנון והבנייה בישראל עד לשנת 2020.

במסגרת התוכנית חולק שטח המדינה לכמה עשרות מרחבים תכנוניים מוגדרים גיאוגרפית וכל מרחב שכזה שויך לאחד מתוך חמישה מרקמים (המוגדרים גם הם בתוכנית):

 • מרקם כפרי
 • מרקם פיתוח עירוני
 • מרקם חופי
 • מרקם שימור ארצי
 • מרקם שימור מעורב.

עבור כל סוג מרקם קובעת תמ"א 35 שורה של עקרונות תכנוניים מנחים לגבי אופי והיקף הפיתוח, על סוגיו השונים.

מטרת התוכנית היא לכוון ולהנחות את פעולתם של גופי התכנון בישראל כך שאלה ישרתו את מטרות התוכנית:

 • שימוש יעיל בעתודת השטחים הפתוחים בישראל
 • מתן הגנה לערכי נוף
 • טבע ומורשת
 • מתן עדיפות לפיתוח איזורי הפריפריה
 • שמירה עתודת שטחים פתוחים לשנים הבאות
 • ועוד…

התכונית אושרה בשנת 2005. לתמ"א 35 יש השפעה מכרעת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמ"א 36 – תקשורת מתקנים קטנים

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בהסדרת ההליכים התכנוניים הנדרשים לצורך אישור התקנת אנטנות סלולריות. התוכנית אושרה בשנת 2002. לתמ"א 36 השפעה מצומצמת למדי על מדיניות  התכנון והבנייה של מדינת ישראל.

תמ"א 37 – תמ"א לגז טבעי

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון מערך הובלת גז טבעי בישראל. התוכנית אושרה בשנת 2001. לתמ"א 37 השפעה מצומצמת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל כיום.

תמא 38 – רעידות אדמה

תמא 38 היא תוכנית מתאר ארצית העוסקת במודל תכנוני שגובש לצורך שיפור עמידותם של בתים בישראל מול רעידות אדמה. במסגרת מודל זה מעניקים גופי התכנון תוספת זכויות בנייה לתושבי בניין המבצעים בו הליך שיפוץ לצורך מיגונו לאירועי רעידות אדמה. התוכנית אושרה בשנת 2005. לתמ"א 38 יש כיום השפעה מכרעת על מדיניות התכנון והבנייה בישראל.

תמ"א 39 – תכנית מיתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון מעודכן למרחב ניצנים וצפון אשקלון ובהסדרת הליכים תכנוניים למרחב זה, זאת מתוך הצורך שעלה לספק במהירות פתרונות דיור עבור מפוני גוש קטיף. התוכנית אושרה בשנת 2005. לתמ"א 39 יש כיום השפעה על מדיניות התכנון והבנייה במרחב הגיאוגרפי בו היא עוסקת.

מלבד רשימת תוכניות המתאר הארציות אשר פורטו לעיל, אשרה ממשלת של ישראל מספר תוכניות מתאר ארציות העוסקות בהסדרת תכנונם והקמתם של מתקני תשתית מרכזיים בישראל. תוכניות מתאר אלו נקראות – תת"ל (ראש תיבות: תוכנית תשתית לאומית).

בין מתקני התשתית אשר תכנונם הוסדר בתת"ל ניתן למנות את:

 • מתקן התפלת מים שורק
 • הרחבת כביש 2 בקטע וינגייט-שפיים
 • מחלף עד הלום
 • כביש 9
 • ועוד מתקנים רבים

כמו כן יש לציין כי בשנים האחרונות עובדת המועצה הארצית לתכנון ובנייה (על ועדותיה השונות) על ניסוחן של מספר תוכניות מתאר ארציות חדשות. עם השלמתן יובאו תוכניות אלו לאישור הממשלה.

בין התוכניות הנמצאות בעבודה ניתן למנות את:

תמ"א 40

תוכנית המתאר הארצית הראשונה בישראל המיועדת להתוות את מדיניות התכנון של ישראל במרחב התת קרקעי:

 • תעלות
 • מנהרות
 • תשתיות

תמ"א 41

תכנית מתאר ארצית העוסקת בתכנון והסדרת כלל תשתיות האנרגיה בישראל

תמ"א 42

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בעדכון והסדרת כלל תשתית התחבורה היבשתית בישראל (כבישים, שבילי אופניים, מסילות רכבת וכו'),

תמ"א 43

תוכנית מתאר ארצית העוסקת בהסדרה מחודשת של מערך בסיסי צה"ל בישראל, הקמתם של בסיסים חדשים, פינוי בסיסים לצורך בנייה (לדוגמא – בסיס צריפין)

תמ"א 44

תוכנית מתאר ארצית נהועדת להסדיר את תכנון הפיתוח העירוני בישובים ערביים במחוז צפון.

תכנים נוספים