נקבעו תוצאות למכרז תא/263/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בתל אביב יפו

נקבעו תוצאות למכרז תא/263/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בתל אביב יפו

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 04/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: א סכום זכיה: 4,077,777

קישור למכרז

תכנים נוספים