נקבעו תוצאות למכרז תא/262/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בתל אביב יפו, נבטים

נקבעו תוצאות למכרז תא/262/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בתל אביב יפו, נבטים

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 04/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 1 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים