נקבעו תוצאות למכרז צפ/ 82/2018 בניה רוויה בסחנין

נקבעו תוצאות למכרז צפ/ 82/2018 בניה רוויה בסחנין

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 25/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: א סכום זכיה: 3,180
מגרש/מתחם: ב סכום זכיה: 3,250

קישור למכרז

תכנים נוספים