נקבעו תוצאות למכרז צפ/368/2018 כריה וחציבה במרום הגולן

נקבעו תוצאות למכרז צפ/368/2018 כריה וחציבה במרום הגולן

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 02/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים