נקבעו תוצאות למכרז צפ/206/2018 בניה רוויה בקרית שמונה

נקבעו תוצאות למכרז צפ/206/2018 בניה רוויה בקרית שמונה

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 04/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 45089 סכום זכיה: 4,918
מגרש/מתחם: 45091 סכום זכיה: 4,918
מגרש/מתחם: 45093 סכום זכיה: 4,918
מגרש/מתחם: 45094 סכום זכיה: 4,918

קישור למכרז

תכנים נוספים