נקבעו תוצאות למכרז עמ/662/2018 אחר בחיפה, רח' צהיון 11

נקבעו תוצאות למכרז עמ/662/2018 אחר בחיפה, רח' צהיון 11

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 18/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 5 סכום זכיה: 105,000

קישור למכרז

תכנים נוספים