נקבעו תוצאות למכרז עמ/661/2018 אחר בעכו, רחוב קפלן 6

נקבעו תוצאות למכרז עמ/661/2018 אחר בעכו, רחוב קפלן 6

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 2 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים