נקבעו תוצאות למכרז עמ/660/2018 אחר בתל אביב יפו, רחוב חנינה בן דוסא 27

נקבעו תוצאות למכרז עמ/660/2018 אחר בתל אביב יפו, רחוב חנינה בן דוסא 27

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 1 סכום זכיה: 4,110,000

קישור למכרז

תכנים נוספים