נקבעו תוצאות למכרז עמ/659/2018 אחר בעכו, רחוב 11/249

נקבעו תוצאות למכרז עמ/659/2018 אחר בעכו, רחוב 11/249

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 18/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 6 סכום זכיה: 67,500

קישור למכרז

תכנים נוספים