נקבעו תוצאות למכרז עמ/657/2018 אחר בתל אביב יפו, שד' ירושלים 79

נקבעו תוצאות למכרז עמ/657/2018 אחר בתל אביב יפו, שד' ירושלים 79

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 02/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 12+13 הצעות לא תקינות

קישור למכרז

תכנים נוספים