נקבעו תוצאות למכרז עמ/656/2018 אחר בתל אביב יפו, יפת 190

נקבעו תוצאות למכרז עמ/656/2018 אחר בתל אביב יפו, יפת 190

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 6 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים