נקבעו תוצאות למכרז עמ/655/2018 אחר בתל אביב יפו, רחוב אדיס דה-פליפ 1

נקבעו תוצאות למכרז עמ/655/2018 אחר בתל אביב יפו, רחוב אדיס דה-פליפ 1

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 80 סכום זכיה: 5,930,000

קישור למכרז

תכנים נוספים