נקבעו תוצאות למכרז עמ/652/2018 אחר בירושלים, רח' משמרות 7

נקבעו תוצאות למכרז עמ/652/2018 אחר בירושלים, רח' משמרות 7

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 28/10/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 8 סכום זכיה: 801,200

קישור למכרז

תכנים נוספים