קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

נקבעו תוצאות למכרז עמ/631/2018 אחר בעכו, ע.ע.11/179-180

נקבעו תוצאות למכרז עמ/631/2018 אחר בעכו, ע.ע.11/179-180

נקבעו תוצאות למכרז עמ/631/2018 אחר בעכו, ע.ע.11/179-180

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/08/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 1 סכום זכיה: 27,200

קישור למכרז

מכרזים נוספים