נקבעו תוצאות למכרז מר/ 80/2018 בניה רוויה ביהוד-מונוסון, רח' גורדון

נקבעו תוצאות למכרז מר/ 80/2018 בניה רוויה ביהוד-מונוסון, רח' גורדון

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 16/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים