נקבעו תוצאות למכרז מר/ 70/2018 תעשיה בשהם

נקבעו תוצאות למכרז מר/ 70/2018 תעשיה בשהם

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 09/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 500A סכום זכיה: 131,005,000

קישור למכרז

תכנים נוספים