ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

נקבעו תוצאות למכרז מר/346/2018 בניה רוויה בבאר יעקב

נקבעו תוצאות למכרז מר/346/2018 בניה רוויה בבאר יעקב

נקבעו תוצאות למכרז מר/346/2018 בניה רוויה בבאר יעקב

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 10/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: ו סכום זכיה: 9,498

קישור למכרז

מכרזים נוספים