קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

נקבעו תוצאות למכרז מר/334/2018 בניה רוויה בנתניה, אגם 3

נקבעו תוצאות למכרז מר/334/2018 בניה רוויה בנתניה, אגם 3

נקבעו תוצאות למכרז מר/334/2018 בניה רוויה בנתניה, אגם 3

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 26/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: ב סכום זכיה: 9,449

קישור למכרז

מכרזים נוספים