נקבעו תוצאות למכרז מר/334/2018 בניה רוויה בנתניה, אגם 3

נקבעו תוצאות למכרז מר/334/2018 בניה רוויה בנתניה, אגם 3

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 26/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: ב סכום זכיה: 9,449

קישור למכרז

תכנים נוספים