נקבעו תוצאות למכרז מר/288/2018 תעשיה בבאר יעקב

נקבעו תוצאות למכרז מר/288/2018 תעשיה בבאר יעקב

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 702 סכום זכיה: 11,000,000

קישור למכרז

תכנים נוספים