נקבעו תוצאות למכרז מר/283/2017 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בראש העין

נקבעו תוצאות למכרז מר/283/2017 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בראש העין

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 02/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 23 א סכום זכיה: 1,023,000
מגרש/מתחם: 23 ב סכום זכיה: 855,555

קישור למכרז

תכנים נוספים