קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

נקבעו תוצאות למכרז מר/218/2018 בניה רוויה בכפר קאסם

נקבעו תוצאות למכרז מר/218/2018 בניה רוויה בכפר קאסם

נקבעו תוצאות למכרז מר/218/2018 בניה רוויה בכפר קאסם

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 12/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 123 המכרז בוטל

קישור למכרז

מכרזים נוספים