נקבעו תוצאות למכרז יש/ 75/2017 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בביתר עילית

נקבעו תוצאות למכרז יש/ 75/2017 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בביתר עילית

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 16/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 206 A אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 206 B אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 207 A אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 207 B אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 208 A אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 208 B אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 209 A אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 209 B אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 225 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 226 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 227 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 228 סכום זכיה: 17,250
מגרש/מתחם: 229 המציע זכה במתחם אחר
מגרש/מתחם: 230 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 231 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 232 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 234 סכום זכיה: 24,000
מגרש/מתחם: 235 המציע זכה במתחם אחר
מגרש/מתחם: 236 סכום זכיה: 86,320
מגרש/מתחם: 238 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 251 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 265 סכום זכיה: 165,000

קישור למכרז

תכנים נוספים