נקבעו תוצאות למכרז יש/ 23/2017 בניה רוויה בביתר עילית

נקבעו תוצאות למכרז יש/ 23/2017 בניה רוויה בביתר עילית

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 16/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 35316 המציע זכה במתחם אחר
מגרש/מתחם: 35317 המציע זכה במתחם אחר
מגרש/מתחם: 35318 המציע זכה במתחם אחר
מגרש/מתחם: 35333 סכום זכיה: 8,150
מגרש/מתחם: 48084 סכום זכיה: 8,128

קישור למכרז

תכנים נוספים