נקבעו תוצאות למכרז ים/ 85/2018 דיור מוגן (בית אבות) בבית שמש, ד'1

נקבעו תוצאות למכרז ים/ 85/2018 דיור מוגן (בית אבות) בבית שמש, ד'1

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 17/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 51740 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים