נקבעו תוצאות למכרז ים/365/2017 בניה רוויה בקרית מלאכי, נאות הכפר

נקבעו תוצאות למכרז ים/365/2017 בניה רוויה בקרית מלאכי, נאות הכפר

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 50196 סכום זכיה: 6,255
מגרש/מתחם: 50197 סכום זכיה: 5,983

קישור למכרז

תכנים נוספים