נקבעו תוצאות למכרז ים/278/2018 בניה רוויה בבית שמש

נקבעו תוצאות למכרז ים/278/2018 בניה רוויה בבית שמש

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 17/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 50180 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50181 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50182 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50183 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50184 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50185 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50186 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50187 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50188 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50189 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50192 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50193 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51438 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51439 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51440 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים