נקבעו תוצאות למכרז ים/261/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בלוזית

נקבעו תוצאות למכרז ים/261/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בלוזית

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 16/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 161 סכום זכיה: 502,000

קישור למכרז

תכנים נוספים