נקבעו תוצאות למכרז ים/259/2018 תעשיה בבית שמש

נקבעו תוצאות למכרז ים/259/2018 תעשיה בבית שמש

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 05/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 44736 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 44737 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 44738 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 44739 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50501 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50502 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 50503 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים