נקבעו תוצאות למכרז ים/241/2018 מסחר ו/או משרדים באשקלון, אגמים

נקבעו תוצאות למכרז ים/241/2018 מסחר ו/או משרדים באשקלון, אגמים

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 11/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 880 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 881 סכום זכיה: 6,500,500

קישור למכרז

תכנים נוספים