נקבעו תוצאות למכרז ים/216/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקרית גת, כרמי גת נכים

נקבעו תוצאות למכרז ים/216/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקרית גת, כרמי גת נכים

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 02/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 481 סכום זכיה: 333,496
מגרש/מתחם: 482
מגרש/מתחם: 483
מגרש/מתחם: 484
מגרש/מתחם: A351
מגרש/מתחם: B351
מגרש/מתחם: B361
מגרש/מתחם: B371

קישור למכרז

תכנים נוספים