נקבעו תוצאות למכרז חי/354/2017 בניה רוויה בחריש, המגף

נקבעו תוצאות למכרז חי/354/2017 בניה רוויה בחריש, המגף

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 17/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 37070 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים