נקבעו תוצאות למכרז חי/346/2017 בניה רוויה בעכו, שערי עכו

נקבעו תוצאות למכרז חי/346/2017 בניה רוויה בעכו, שערי עכו

נקבעו תוצאות למכרז חי/346/2017 בניה רוויה בעכו, שערי עכו

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 10/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 51204 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51205 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51206 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51207 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51208 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51209 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51210 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51211 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51212 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51213 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 51214 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

מכרזים נוספים