נקבעו תוצאות למכרז חי/287/2018 בניה רוויה בחריש

נקבעו תוצאות למכרז חי/287/2018 בניה רוויה בחריש

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 12/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 51505 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים