ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

נקבעו תוצאות למכרז חי/287/2018 בניה רוויה בחריש

נקבעו תוצאות למכרז חי/287/2018 בניה רוויה בחריש

נקבעו תוצאות למכרז חי/287/2018 בניה רוויה בחריש

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 12/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 51505 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

מכרזים נוספים