קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

נקבעו תוצאות למכרז חי/270/2018 תעשיה בטירת הכרמל

נקבעו תוצאות למכרז חי/270/2018 תעשיה בטירת הכרמל

נקבעו תוצאות למכרז חי/270/2018 תעשיה בטירת הכרמל

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 16/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 101 ב סכום זכיה: 4,555,555

קישור למכרז

מכרזים נוספים