קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

נקבעו תוצאות למכרז חי/269/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקציר

נקבעו תוצאות למכרז חי/269/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקציר

נקבעו תוצאות למכרז חי/269/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בקציר

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 16/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 110 סכום זכיה: 358,000

קישור למכרז

מכרזים נוספים