נקבעו תוצאות למכרז חי/236/2018 מסחר ו/או משרדים בקרית מוצקין, כורדני

נקבעו תוצאות למכרז חי/236/2018 מסחר ו/או משרדים בקרית מוצקין, כורדני

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 09/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 211 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 402 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 404 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים