נקבעו תוצאות למכרז חי/197/2018 מסחר ו/או משרדים בזכרון יעקב, פארק היין

נקבעו תוצאות למכרז חי/197/2018 מסחר ו/או משרדים בזכרון יעקב, פארק היין

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 09/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 1 סכום זכיה: 2,124,000
מגרש/מתחם: 10 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 2 סכום זכיה: 1,224,000
מגרש/מתחם: 3 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 4 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 5 סכום זכיה: 2,160,000
מגרש/מתחם: 6 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 7 סכום זכיה: 5,106,789
מגרש/מתחם: 8 סכום זכיה: 2,613,180
מגרש/מתחם: 9 סכום זכיה: 6,227,770

קישור למכרז

תכנים נוספים