ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

נקבעו תוצאות למכרז בש/ 63/2018 כריה וחציבה בדימונה

נקבעו תוצאות למכרז בש/ 63/2018 כריה וחציבה בדימונה

נקבעו תוצאות למכרז בש/ 63/2018 כריה וחציבה בדימונה

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 25/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 2 סכום זכיה: 4.20

קישור למכרז

מכרזים נוספים