נקבעו תוצאות למכרז בש/314/2018 בניה רוויה באופקים

נקבעו תוצאות למכרז בש/314/2018 בניה רוויה באופקים

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 02/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 1 סכום זכיה: 1,174,000
מגרש/מתחם: 2 סכום זכיה: 1,018,000

קישור למכרז

תכנים נוספים