נקבעו תוצאות למכרז בש/290/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בבאר שבע, כלניות לנכים

נקבעו תוצאות למכרז בש/290/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך בבאר שבע, כלניות לנכים

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 09/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 1077 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 1102 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 1149 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 1254 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 1532 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 383 בחירת מתחם תערך במרחב

קישור למכרז

תכנים נוספים