נקבעו תוצאות למכרז בש/279/2018 בניה רוויה באופקים, חורשת נח

נקבעו תוצאות למכרז בש/279/2018 בניה רוויה באופקים, חורשת נח

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 10/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 1 סכום זכיה: 5,555
מגרש/מתחם: 2 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים