נקבעו תוצאות למכרז בש/246/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך באופקים, רמת שקד

נקבעו תוצאות למכרז בש/246/2018 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך באופקים, רמת שקד

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 16/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 134 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 135 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 136 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 137 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 138 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 139 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 140 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 141 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 142 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 143 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 144 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 145 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 407 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 408 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 441 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 579 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 804 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 824 בחירת מתחם תערך במרחב
מגרש/מתחם: 828 בחירת מתחם תערך במרחב

קישור למכרז

תכנים נוספים