נקבעו תוצאות למכרז בש/245/2018 מסחר ו/או משרדים באופקים, קריית מנחם

נקבעו תוצאות למכרז בש/245/2018 מסחר ו/או משרדים באופקים, קריית מנחם

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 09/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 920 סכום זכיה: 3,362,842
מגרש/מתחם: 921 סכום זכיה: 4,183,263
מגרש/מתחם: 923 סכום זכיה: 1,616,616

קישור למכרז

תכנים נוספים