נקבעו תוצאות למכרז בש/217/2018 בניה רוויה בדימונה, השחר

נקבעו תוצאות למכרז בש/217/2018 בניה רוויה בדימונה, השחר

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 17/12/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 1 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים