נקבעו תוצאות למכרז בש/207/2018 בניה רוויה בדימונה, ממשית

נקבעו תוצאות למכרז בש/207/2018 בניה רוויה בדימונה, ממשית

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 12/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: 37958 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 44210 אין הצעות למתחם זה
מגרש/מתחם: 44211 אין הצעות למתחם זה

קישור למכרז

תכנים נוספים