נקבעו תוצאות למכרז בש/184/2018 כריה וחציבה במ.א. תמר

נקבעו תוצאות למכרז בש/184/2018 כריה וחציבה במ.א. תמר

פרטי המכרז:
וועדת מכרזים בישיבתה מיום 25/11/2018 קבעה תוצאות :
מגרש/מתחם: א סכום זכיה: 44.10

קישור למכרז

תכנים נוספים